วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความสุขทั้งหลาย




ความสุขทั้งหลาย…
อยู่รอบตัวเรา…
แต่มักมองไม่เห็น…
ความสุขทั้งหลาย…
เริ่มต้นที่ใจเราเอง




ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น